Advokatfiraet m.n.a Jan GrÝnnerud
Om firmaet Innfordring Konkursbo Aktuelt Kontakt
Meld på kurs
Aktuelt
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut.
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut. Den er nå fullt ut erstattet av Innfordringswebben, som også i...
Les mer
Velkommen til Advokat Jan Grønnerud i Oslo Advokatfellesskap
Advokatfirma Jan Grønnerud har vært drevet siden 1990 med hovedvekt på innfordring / innkreving av pengekrav, herunder skatteinnfordring, avgiftsinnfordring, tvangsfullbyrdelse, konkursbobehandling, gjeldsforhandling og rådgivning innen skatte- og selskapsrettslige temaer.

Advokat Grønnerud har også rammeavtale med Skattedirektoratet om prosessoppdrag på innkrevingsområdet hvor skatteoppkrever eller skattekontor er part.

I tillegg til ordinær advokatvirksomhet utøves forfatterskap, bl.a. som forfatter av Innfordringswebben siden 2004, medforfatter av kommentarutgavene til skattebetalingsloven fra 1988 og 2003 og forfatter av kommentarene til skattebetalingsloven av 1952 og skattebetalingsloven av 2005 i Norsk Lovkommentar - Gyldendal Rettsdata fra 2008 med årlige oppdateringer. Videre utarbeides betenkninger og veiledninger for offentlige etater, universiteter og høgskoler.

Advokat Grønnerud har mangeårig praksis som foreleser på Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, tidligere Skatteetatskolen og for ulike organisasjoner mv. Det holdes årlig en rekke kurs for skatteoppkrevere og andre aktører på skatte- og avgiftsrettens område.

Advokat Jan Grønnerud har tidligere praksis fra Skattedirektoratet, Bærum kommune og Ernst & Young AS.
Våre tjenester
Skatt Skattebetaling Konkursbo
Pant Tvangsfullbyrdelse Dekningsrett
Penge-obligasjonsrett Arv-familierett Erstatningsrett
Offentlig rett Kontraktsrett Selskapsrett
Advokatfirma m.n.a
St. Olavs gt. 28
0166 OSLO
Telefon: 23 32 64 70
Telefax: 23 32 64 71
E-post: jan@groennerud.no
Copyright © 2004 Advokat Jan Grønnerud Betingelser og ansvar