Advokatfiraet m.n.a Jan Grønnerud
Om firmaet Innfordring Konkursbo Aktuelt Kontakt
Meld på kurs
Aktuelt
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut.
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut. Den er nå fullt ut erstattet av Innfordringswebben, som også i...
Les mer
Betingelser og ansvar
Disse nettsidene er utviklet, vedlikeholdes og eies av advokat Jan Grønnerud.

Informasjonen på disse nettsidene
Advokat Jan Grønnerud og hans medarbeidere søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk og/eller teknisk bistand fra advokat Grønnerud dersom det er behov for utdypende arbeid på konkrete saker.

Advokat Grønnerud fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av bruk av informasjonen på disse nettsidene, uansett årsak til et slikt tap, og uansett om advokat Grønnerud kunne eller burde ha forutsatt et slikt tap, herunder risikoen dette medfører.

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Grønnerud.

Lenker
Dersom du bruker en lenke på disse nettsidene til å åpne en annen nettside, forlater du Advokat Jan Grønneruds område. Nettsiden som du åpner er uavhengig av Advokat Jan Grønneruds nettsider og Advokat Jan Grønnerud har ingen innflytelse på dets innhold.

Ved benyttelse av lenker fra Advokat Jan Grønneruds nettsider til andre nettsider, påtar Advokat Jan Grønnerud seg intet ansvar for innhold og/eller layout på nettsidene som åpnes. Advokat Jan Grønnerud fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av at du åpner andre nettsider eller bruker informasjonen på disse sidene, uansett årsak til et slikt tap og uansett om Advokat Jan Grønnerud kunne eller burde ha forutsatt et slikt tap, herunder risikoen dette medfører.
Advokatfirma m.n.a
St. Olavs gt. 28
0166 OSLO
Telefon: 23 32 64 70
Telefax: 23 32 64 71
E-post: jan@groennerud.no
Copyright © 2004 Advokat Jan Grønnerud Betingelser og ansvar